ÇOCUK YETİŞTİRMEK İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER...


HADİSİ ŞERİFLER:

"- Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın." (İbn Mahled, Ahbaru's Sığar) 
"- Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz." (Buhari) 
"- Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çarılacaksınız. Öyleyse
(çocuklarınıza güzel isimler seçin." (Ebu Davud) 
"- Çocuğunuza bırakacağınız " en güzel miras" onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna 
eriştirecek bir terbiyedir." (Tirmizi) 
"Allah'tan korkun, ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin." (Buhari) 
"- Merhamet etmeyene merhamet edilmez." (Buhari) 
"- Bir adamın hayır yolunda harcadığı paranın en faziletlisi, aile fertlerine harcadığı paradır."
(Müslim, Riyazüs-Salihin) 
"- Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın." (İbn-i Mace) 
"- Kişinin öldükten sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı, kendisine dua eden salih bir evlad,
sevabı kendisine ulaşan sadaka-i cariye, kendisinden sonra halkın amel ettiği ilimdir." (Ebu Davud) 
"- Çocuklarınıza "ilk söz" olarak "Lailahe illallah"ı öğretin."
"- Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin." (İbn-i Mace) 
"- Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya " iki kız kardeş" veya "iki kız" yetiştirir, te'diplerini
(edeplendirilmelerini) eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."
(Ebu Davud-Tirmizi) 
"- Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse
Allah onu cennete koyar." (Ebu Davud) 
"- Bir erkek üzerinde en çok hakkı bulunan kimse annesidir." (F.Kadir) 
"- Siz iffetli olun ki, hanımlarınız da iffetli olsun. Siz anne-babanıza iyi muamele edin ki evlatlarınız
da size iyi muamele yapsınlar." (F.Kadir) 
"- Cennete giden yol behemehal annenin rızasından geçmektedir." (Nesai) 
"- Anne, cennet kapılarının ortasını teşkil etmektedir."
(Deylemi)

bu yazıyı http://gulayce.blogcu.com/ arkadaşımızın 

"İslamın Işığında" Dini Etkinliği 
3 - "İslamda Çocuk Eğitimi"  isimli etkinliğine gönderiyorum...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !